PERSPECTIEF

Door uw spullen te doneren aan Emmaus Perspectief geeft u mensen en spullen een tweede kans.

U kunt u spullen inleveren in Swalmen bij de Genoenhof;  Naborchweg 1. Meubelsthukken en grotere hoeveelheden kunnen na afspraak worden afgehaald. Stuur om een afspraak te maken een email naar kringloop@emmaus-perspectief.nl. Het zou fijn zijn als u ook foto's van de af te halen spullen kunt toevoegen.